domingo, 18 de octubre de 2015

Reseña de Teología güelfa por Joan Cabó"El lector sagaç hi podrà respirar l'aire pur 
d'una recerca honesta i compromesa de la bellesa i de la veritat"

Joan Cabó publica una hermosa reseña sobre Teología güelfa de Armando Pego con el título "El cristianisme en la diàspora" en Catalunya Cristiana (18 de octubre de 2015).